VOSTAL, Jiří. Měření průměru extrudovaného vlákna s využitím numerických metod zpracování obrazové informace [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83363. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Štarha.
Uložit do Citace PRO