KRESTA, Martin. Řízení souřadnicové vrtačky [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8337. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Tomáš Macho.

Uložit do Citace PRO