HERČÍK, Tomáš. Kobaltové slitiny a jejich svařitelnost [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marián Sigmund.
Uložit do Citace PRO