WOFFOVÁ, Helena. Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ladislav Šnajdárek.
Uložit do Citace PRO