PŘÍKASKÝ, Jakub. Kování podlouhlých výkovků [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Lidmila.
Uložit do Citace PRO