MOLNÁROVÁ, Dominika. Matematické metody v ekonomii [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83447. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO