NGUYEN, Minh Duc. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83452. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.

Uložit do Citace PRO