HRAŠKO, Branislav. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83478. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO