VRBECKÝ, Tomáš. Ochrana osobních údajů ve firmě [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83483. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO