SZABARI, Mikuláš. Konstrukce kráčejícího mobilního robotu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83508. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Kočiš.
Uložit do Citace PRO