ŠEBKOVÁ, Lenka. Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83512. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO