PLEVOVÁ, Martina. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83515. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Kopřiva.

Uložit do Citace PRO