MARKOVÁ, Nikol. Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru. Online, Bakalářská práce, vedoucí Eva Lajtkepová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83522. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO