PRCHLÍKOVÁ, Adriana. Daňová optimalizace u fyzické osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83533. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO