BOBALÍK, Lukáš. Zařízení pro měření intenzity slunečního záření [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8355. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Radek Stojan.

Uložit do Citace PRO