ZLEVOR, Karel. Aplikace vybraných kvantitativních metod při finanční analýze společnosti provozující prodejnu a e-shop [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO