HRDLIČKOVÁ, Petra. Analýza počtu vyprošťovacích zásahů na úseku -0,4 až 60,5 km dálnice D2 v závislosti na intenzitě provozu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83557. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Josef Libertín.
Uložit do Citace PRO