MUSIL, Marek. Návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83558. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce František Bradáč.
Uložit do Citace PRO