ŠRAMKOVÁ, Kristína. Frölicherova-Nijenhuisova závorka a její aplikace v geometrii a variačním počtu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83566. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Kureš.
Uložit do Citace PRO