PROCHÁZKOVÁ, Anna. Průběh zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83575. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO