ŽIVNÝ, Oldřich. Výpočet standartních termodynamických funkcí jednoduchých sloučenin v podmínkách termálního plazmatu [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8358. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.

Uložit do Citace PRO