MILLER, Jakub. Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83596. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO