JOSIEK, Stanislav. Studium kinetických procesů v dohasínajícím plazmatu titračními metodami [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8360. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Věra Mazánková.
Uložit do Citace PRO