JURIGOVÁ, Karolína. Návrh marketingové kampaně podniku [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83602. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO