DOUPNÍK, Petr. Využití optimalizačních metod při návrhu transsonického křídla s implementací základních konstrukčně pevnostních omezení [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8361. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.

Uložit do Citace PRO