JAKUBČÍK, Petr. Srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích V4 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83613. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Anna Putnová.

Uložit do Citace PRO