ŠMERDA, Michal. Výroba součásti „Příhradový nosník“ v menší strojírenské firmě [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO