VLASTNÍKOVÁ, Tereza. Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83629. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.
Uložit do Citace PRO