SÝKORA, Ondřej. Zhodnocení obecního majetku v čase [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83635. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Vítková.

Uložit do Citace PRO