SMOLÍKOVÁ, Zuzana. Stanovení výše ekonomického nájemného v Jindřichově Hradci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Monika Doležalová.
Uložit do Citace PRO