LÍZNER, Miroslav. Modulární síťové zařízení pro měření a ovládání [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8364. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Stanislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO