KOVÁŘ, Jaroslav. Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83641. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.

Uložit do Citace PRO