SCHOLZ, David. Optimalizace kaple bezpečnostní obuvi [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83657. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce David Sláma.
Uložit do Citace PRO