POKORNÝ, Jan. Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83664. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO