ŠESTÁKOVÁ, Denisa. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83682. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Musilová.

Uložit do Citace PRO