ŠTEFKA, Vojtěch. Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83695. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO