ŘEHOŘOVÁ, Ivana. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83700. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO