MARTÍNEK, Tomáš. Návrh nerezonančního držáku vzorku pro obecné použití v terahertzové elektronové spinové resonanční spektroskopii [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83717. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petr Neugebauer.
Uložit do Citace PRO