NEČESAL, Daniel. Měření transportních vlastností grafenu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Kormoš.
Uložit do Citace PRO