SOUKUPOVÁ, Veronika. Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petra Ohnišťová.
Uložit do Citace PRO