KUCHAŘ, Tomáš. Metodika účetního vykazování cenných papírů a finančních derivátů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8374. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO