BAČO, Ondřej. Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83744. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dvořák.
Uložit do Citace PRO