SIJKOVÁ, Simona. Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Stanislav Lang.

Uložit do Citace PRO