BREHOVSKÝ, Patrik. Smart materiály pro aktuátory [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83760. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.
Uložit do Citace PRO