ČERVINKA, Petr. Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83783. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.

Uložit do Citace PRO