KANDEROVÁ, Petra. Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83784. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Novák.
Uložit do Citace PRO