LIŠKA, Michal. Nalezení slabých míst a analýza rizik dílčí části informačního systému na úřadu městské části [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83786. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO