GROCHOLOVÁ, Anna. Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83787. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.

Uložit do Citace PRO