BRÁBLÍK, Richard. Návrh systému řízení rizik ve společnosti [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83789. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO