JANDA, Tomáš. Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/83790. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.

Uložit do Citace PRO